logo background
logo background
Conquer   บริษัท มิลเลนเนียม ฟอล์คลิฟท์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับให้บริการ เช่า และจำหน่ายรถยก และแบตเตอรี่รถฟอร์คลิฟท์มากว่า10ปี และมีกิจการที่ขยายสาขา ถึง 5 บริษัทในเครือ คือ
    - บริษัท แบตเตอรี่เอเชีย (ประเทศไทย)จำกัด
    - บริษัท บางกอก ฟอร์ช จำกัด
    - บริษัท มิลเลนเนียม ฟอล์คลิฟท์ จำกัด
    - บริษัท เอ็ม.ที.อาร์. ฟอร์คลิฟท์ พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
    - บริษัท ยูนิค เร้นทอล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
เนื่องจากทางบริษัทฯได้มีขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อเป็นการรองรับกับการขยายตัวของกิจการ จึงขอเชิญท่านที่มีความมุ่งมั่น ขยัน อดทน มาเป็นส่วนหนึ่งกับองค์กรของเรา

   ฝ่ายขาย

   ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

   ช่างยนต์

   ผู้ช่วยช่างยนต์

   เด็กฝึกงาน

   เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

เอกสารการรับสมัครงาน

  1. บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. สำเนาหลักฐานการศึกษา
  4. หลักฐานการเกณฑ์ทหารพร้อมสำเนา
  5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
  6. เอกสารใบผ่านงาน (ถ้ามี)

สวัสดิการ

   แบบฟอร์มพนักงาน
   ค่าอาหารกลางวัน /เดือน
   กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
   ประกันอุบัติเหตุ AIA
   โบนัสประจำปี
   ปรับเงินเดือนประจำปี
   เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น งานศพ งานบวช คลอดบุตร ฯลฯ
   งานกินเลี้ยงปีใหม่
   สัมมนาประจำปี
   มี OT
บริษัท ยูนิค เร้นทอล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  
17/16 หมู่ที่ 9 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
033-005170      033-005171
ursforklift           info@uniqueforklift.com