ศูนย์รถฟอร์คลิฟท์ชลบุรี ยูนิค เร้นทอล แอนด์ เซอร์วิส
logo background
logo background
Conquerชื่อ นามสกุล
เพศ สถานะสมรส
สัญชาติ ศาสนา
วันเกิด อายุ ปี
ส่วนสูง เซนติเมตร น้ำหนัก กิโลกรัม
สถานะภาพทางทหาร

ลักษณะงานที่ต้องการ
ตำแหน่งงาน
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาท

ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่ปัจจุบัน    
เบอร์โทรศัพท์ มือถือ
อีเมล์    

ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ.
1. การศึกษาสูงสุด      
ระดับการศึกษา :
ชื่อสถานศึกษา :
คณะ : สาขาวิชา :
เกรดเฉลี่ย (GPA.) :    
2. การศึกษาก่อนหน้า      
ระดับการศึกษา :
ชื่อสถานศึกษา :
คณะ : สาขาวิชา :
เกรดเฉลี่ย (GPA.) :    

ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
1. เริ่มจาก วันที่ : บริษัท
ตำแหน่งงาน : เงินเดือน : บาท
ลักษณะงานที่ทำ :
2. เริ่มจาก วันที่ : บริษัท
ตำแหน่งงาน : เงินเดือน : บาท
ลักษณะงานที่ทำ :

ความสามารถ
     
ภาษาไทย : ภาษาอังกฤษ :
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย คำ/นาที พิมพ์ดีด : ภาษาอังกฤษ คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ :   
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
ผลงาน
บุคคลอ้างอิง : เบอร์โทรติดต่อ :   
แนบไฟล์ : ** สามารถ upload ไฟล์นามสกุล .gif, .png, .jpg, .zip, .docx, .pdf, .doc, .swf, .rar ได้**
 
      
   
บริษัท ยูนิค เร้นทอล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  
17/16 หมู่ที่ 9 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
033-005170      033-005171
ursforklift           info@uniqueforklift.com